پخش قیسی خشک مرغوب

مرکز پخش قیسی خشک مرغوب

قیسی خشک محصولی است که با ارقام مختلف زردآلوی تازه تهیه می‌شود. تولید این میوه خشک در ایران و برخی از کشورهای آسیایی سابقه دیرینه دارد. از قیسی خشک در انواع غذا

بیشتر بخوانید