پخش برگه قیسی ارومیه

شرکت پخش برگه قیسی ارومیه

قیسی, محصولی است سرشار از خاصیت، که از میوه ی تازه زردآلو تهیه می شود؛ خواص این محصول خوراکی طبیعی، از میوه ی تازه آن بیشتر بوده و طرفداران زیادی دارد.شایان ذکر

بیشتر بخوانید