مرکز تولید زردآلو

مرکز تولید زردآلو درشت ایرانی

مرکز تولید زردآلو درشت ایرانی

آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد مرکز تولید زردآلو درشت ایرانی است؛زردآلوی ایرانی از جمله مرغوب ترین نوع زردآلویی است که در جهان تولید می شود.این مساله سبب می شود که میزان تقاضا برای زردآلو از طرف سایر کشور ها نیز افزایش پیدا کند.در ایران رقم های مختلف درخت زردآلو کشت […]

بیشتر بخوانید