قیمت زرد آلو

بررسی قیمت زرد آلو خشک سنتی

 زرد آلو خشک سنتی در سطح بازار با قیمت های متفاوتی عرضه می گردد و علت آن هم وجود واسطه ها می باشند که هزینه فروش را به آن می افزایند با این حال عواملی نظیر

بیشتر بخوانید