قیمت برگه زردآلو خشک

قیمت برگه زردآلو خشک شده

زردآلو میوه ای کوچک با پوست نازک است. به طور کلی ، این میوه زرد یا نارنجی است و گاهی کناره آن قرمز است ، طعم آن مانند هلو و آلو است و دانه های آن غالباً توسط پو

بیشتر بخوانید