فروش عمده قیسی

فروش عمده قیسی زردآلو سنتی

یکی از خشکبارهای نام آشنای ایرانی، قیسی زردآلو است که با تکیه بر روش های مختلف، خشک و آماده می گردد، مانند روش خانگی که منجر به شکل گیری محصولی مانند قیسی زردآل

بیشتر بخوانید