فروشنده قیسی عمده

برگه آلو

فروشنده مستقیم‌ قیسی زردآلو‌عمده

قیسی زردآلو میوه ای شیرین و خوشمزه است که طعم مطبوع آن ، در ذائقه ی اکثر مردم جا افتاده است. در بعضی جاها به زردآلوی خشک شده ، قیسی می گویند و در تبریز و شاهرود

بیشتر بخوانید