فروشنده قیسی صادراتی

فروشنده مستقیم قیسی صادراتی

قیسی صادراتی که از زرد آلو خشک شده به وجود می آید و خاصیت های زیادی داشته است و در جاهای مختلفی مانند آشپزی، آجیل و انواع خوراکی ها استفاده می شود که هر ساله طر

بیشتر بخوانید