فروشنده برگه زردآلو گوگردی

فروشنده مستقیم برگه زردآلو گوگردی

برگه‌ی زردآلو از میوه ی زردآلو تهیه می شود. زردآلو مختص چین بوده و کشورهای دیگر مثل ایتالیا، ترکیه، ازبکستان، الجزایر و ایران نیز تولید می کنند. برگه ی زردآلو ب

بیشتر بخوانید