عرضه قیسی زردآلو عمده

شرکت تولیدی قیسی زردآلو

مرکز عرضه قیسی زردآلو عمده

قیسی یک نوع زردآلو بسیار شیرین و دلپذیر است که در بیشتر مناطق ایران یافت می شود. بعلاوه ، در بعضی مناطق ، برگهای خشک زردآلو حاوی مغز زردآلو را قیس و “برگ” نیز م

بیشتر بخوانید