عرضه عمده قیسی زرد آلو

عرضه عمده قیسی زرد آلو سنتی

عرضه عمده قیسی زرد آلو سنتی توسط کشاورزان و باغداران تولید کننده میوه تازه این محصول انجام می شود که پس از فرآوری اقدام به عرضه عمده آن در بازار مصرف می کنند، ع

بیشتر بخوانید