صادرکننده زرد آلو

صادرکننده بهترین قیسی زرد آلو سنتی

قیسی زرد آلو سنتی از خشک کردن زرد آلو به دست می آید که در میان میوه های خشک از محبوبیت فراوانی برخوردار است، علت این موضوع را هم می توان در طعم فوق العاده این م

بیشتر بخوانید

برترین صادرکننده قیسی زرد آلو سنتی

امروزه ایران به عنوان یکی از برترین صادر کننده قیسی زرد آلو سنتی در دنیا شناخته شده که با وجود شرایط اقلیمی و وجود پتانسیل های موجود و همچنین وجود باغات کشاورزی

بیشتر بخوانید