صادرات قیسی شیرین

صادرات برگه قیسی شیرین

برگه قیسی شیرین یکی از میان وعده های سالم و خوشمزه و مقوی است.قیسی از میوه زردآلو تهیه می شود و طعمی ملس و دلنشین دارد؛ به عبارت دیگر به برگ خشک شده زردآلو قیسی

بیشتر بخوانید