شرکت پخش برگه

شرکت پخش برگه زردآلو در شاهرود

برگه زردآلو یا قیسی محصولی است که آن را از طریق خشک کردن میوه زردآلوی رسیده و شیرین تولید می نمایند. این محصول غذایی را می توان هم به تنهایی و به عنوان میان وعد

بیشتر بخوانید