خرید قیسی زردآلو فله

قیمت فروش قیسی زردآلو

بازار خرید قیسی زردآلو فله

قیسی زردآلو فله در بسیاری از مناطق کشور وجود دارد قیسی به برگهای زردالو گفته می شود زمان برداشت زرد الو در خردادماه است .شما برای تهیه ی قیسی میتوانید با بیرون

بیشتر بخوانید