تولیدکننده قیسی

تولیدکننده برگه قیسی تیزابی

برگه قیسی تیزابی بهترین و با کیفیت ترین نوع قیسی به شمار می آید و ارزش غذایی بالایی دارد و از بهترین رنگ و طعم برخوردار است این محصول به دلیل مرغوبیت و ارزش غذ

بیشتر بخوانید