بازار خرید برگه قیسی

بازار خرید برگه قیسی اعلا

با توجه به آب و هوای مناسب و سازگار بودن درختان زرد آلو با اقلیم ایران، کشور ما در زمینه صادرات انواع زرد آلو در جهان در رتبه دوم قرار دارد. قیسی یکی از مرغوب ت

بیشتر بخوانید