قیسی زرد آلو سنتی کاشمر

بازار صادرات زردآلو در ایران

قیمت قیسی زرد آلو سنتی کاشمر

زرد آلو یکی از خوشمزه ترین میوه های تابستانی است که با آن محصولات گوناگونی تهیه می کنند و قیسی یکی از پر مصرف ترین این موارد است که در شهر کاشمر به تولید انبوه

بیشتر بخوانید