قیسی زردآلو تیزابی

تولید انواع قیسی زردآلو تیزابی ارگانیک

واحد های تولیدی زیادی در سطح کشور با توجه به حجم بالای تقاضا ها، میزان تولیدات انواع قیسی ارگانیک خود را به روش های نوین و سریع مانند خشک کردن به وسیله ماده تیز

بیشتر بخوانید